Over stichting Sparrow

Stichting Sparrow werkt in de Filipijnen met mensen die onder de armoedegrens leven. Het doel van onze projecten is om de levensstandaard van deze mensen te verhogen. We richten ons daarbij vooral op de thema’s onderwijs en gezondheid.

Stichting Sparrow werkt vanuit een christelijke overtuiging. Ons geloof in Jezus Christus, de Zoon van God die voor onze zonden is gestorven, is de drijfveer van ons werk. Stichting Sparrow geeft hulp aan mensen ongeacht religieuze, politieke of etnische achtergrond.

Raad van Toezicht

Stichting Sparrow heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie op de directie. Zij kijkt of het beleid aansluit bij de doelstellingen van Sparrow, of er een financieel verantwoordelijk beleid wordt uitgevoerd en zij keurt strategische beslissingen. De Raad van Toezicht is gevestigd in Nederland en bestaat uit:

Dhr. A.W. Renkema, voorzitter
Dhr. ir. R. de Wolf, secretaris
Mevr. ir. M. Lorier – van Bottenburg, penningmeester

Directie

De dagelijkse leiding van stichting Sparrow wordt verzorgd door de directie: Remco en Ellie Pijper. Zij hebben de stichting opgericht vanuit de Filipijnen waar zij zeven jaar gewoond hebben. Hun drie oudste kinderen zijn in de Filipijnen geboren. In de Filipijnen is Jamelyn Caiga aangesteld als National Director Philippines.

Remco Pijper heeft Biologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit, waar hij afgestudeerd is op de rol van tropische bossen bij armoedebestrijding. Voor zijn functie als General Director bij stichting Sparrow was hij lobbyist voor een Nederlandse NGO en eindverantwoordelijk voor de lobby naar het Nederlands en Europees Parlement.

Ellie Pijper is verpleegkundige. Voor haar functie als Managing Director bij stichting Sparrow was zij Nursery Supervisor in een Filipijns kindertehuis voor ondervoede kinderen.

Jamelyn Caiga geeft leiding aan de uitvoering van de projecten in de Filipijnen. Jaimelyn heeft Hotel- en Restaurantmanagement gestudeerd en werkte voor haar functie als National Director Philippines bij stichting Sparrow als vestigingsmanager bij een Filipijns fastfoodrestaurant.

Contact