Ieder kind heeft recht op onderwijs. Door onderwijs worden vaardigheden geleerd die de rest van je leven gebruikt kunnen worden. Het biedt je de mogelijkheid een toekomst op te bouwen. Het geeft je toegang tot publieke diensten en helpt je inspraak te hebben in lokaal beleid. Bovendien vergroot onderwijs de kans op een baan en daardoor de kans dat je je gezin kan voorzien in basisbehoeften. Met onderwijs ondersteun je dus niet alleen een student, maar een heel gezin.

Sparrow ondersteunt kinderen op verschillende onderwijsniveaus: basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Sparrow sponsort alleen die kinderen die zonder deze ondersteuning niet naar school kunnen gaan. Sparrow dekt hierbij alle benodigde onkosten voor het onderwijs voor een schooljaar, zoals inschrijfkosten, lesgeld, uniform, boeken, kantoorartikelen, benodigdheden voor projecten en zo nodig transportkosten. Hiernaast kunnen de kinderen bijbelstudies volgen die wekelijks door Sparrow worden georganiseerd. Basisonderwijs kost ongeveer €50,- per jaar per kind. Voortgezet onderwijs kost ongeveer €200,- en hoger onderwijs ongeveer €600,- per jaar per kind.

Wat het scholingsproject van Sparrow uniek maakt, is dat Sparrow het gehele jaar intensief contact onderhoudt met zowel de ouders als het kind. Een groot probleem in de Filippijnen is dat kinderen vroegtijdig school verlaten. Door maandelijks persoonlijk contact te hebben met zowel ouders als kind proberen we een relatie op te bouwen, het belang van onderwijs te onderstrepen en problemen vroegtijdig te signaleren. Ook heeft Sparrow regelmatig contact met de verschillende leerkrachten.

Ga naar het overzicht van de gesponsorde studenten.

 

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment