Stichting Sparrow is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften die je aan stichting Sparrow overmaakt aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Wil je meer informatie over deze regeling kijk dan op de site van de belastingdienst.

ANBI | stichting Sparrow

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Sparrow

Ook bekend als: Sparrow Foundation en Sparrow Christian Ministries

RSIN / fiscaal nummer: 820478167

KvK-nummer: 01146098

Adres: Kuzemerweg 24, 9821 TB Oldekerk

Telefoon: 06-37455037

E-mail: info@stichtingsparrow.nl

Website: www.stichtingsparrow.nl en www.sparrowfoundation.nl

IBAN: NL10 RABO 0111 4800 35

Doelstelling

Stichting Sparrow wil praktische en structurele hulp geven aan mensen om uit de armoede te komen en hun levensstandaard te verhogen. Daarnaast wil stichting Sparrow mensen in Nederland bewust maken van armoede en onrecht.

Stichting Sparrow werkt vanuit een christelijke overtuiging. Ons geloof in Jezus Christus, de Zoon van God die voor onze zonden is gestorven, is de drijfveer van ons werk. Stichting Sparrow geeft hulp aan mensen ongeacht religieuze, politieke of etnische achtergrond.

Het beleidsplan van stichting Sparrow kunt u hier downloaden.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van stichting Sparrow wordt gevormd door:

Dhr. ir. J. Kroes (voorzitter)

Mevr. ir. M. Lorier (secretaris)

Dhr. ir. R. de Wolf (penningmeester)

In de oprichtingsstatuten staat vermeld dat stichting Sparrow naast een bestuur een directie kent die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de stichting. De directie van de stichting wordt gevormd door:

Dhr. ir. R. I. Pijper (General Director)

Mevr. E. Pijper (Managing Director)

Mevr. J. Caiga (National Director Philippines)

Verslaglegging

Een actueel verslag van de activiteiten van de stichting kunt u lezen in het jaarverslag. Deze kunt u hier downloaden. Daarnaast worden er verslagen geschreven op de websites van de stichting en worden er nieuwsbrieven verstuurd.

Een financiële verantwoording kunt u hier downloaden.