Beleidsplan en jaarverslag

Stichting Sparrow wil graag transparant zijn over haar manier van werken. Daarom maken we elk jaar een beleidsplan waarin we onze plannen voor het aankomende jaar beschrijven. In het jaarverslag beschrijven we onze behaalde resultaten van het afgelopen jaar en in de financiële verantwoording geven we inzicht in onze inkomsten en uitgaven. We proberen dit zo goed mogelijk te doen, maar het blijft natuurlijk moeilijk om ons werk in woorden en foto’s samen te vatten. We zijn daarom altijd bereid ons werk toe te lichten per telefoon, e-mail of op uitnodiging bij u thuis of op uw vereniging, club of in uw kerk. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

Beleidsplan en jaarverslag

Voorkant beleidsplan 2019 stichting Sparrow
Jaarverslag 2018 stichting Sparrow
Financiele verantwoording 2018 stichting Sparrow

Vragen of opmerkingen?