Gesprek met de Provincial Administrator

Afgelopen week heeft een afvaardiging van stichting Sparrow een bezoek gebracht aan de Provincial Administrator. We hebben aan hem ons werk geïntroduceerd. De Provincial Administrator is van oorsprong een dokter dus hebben we naast ons onderwijsprogramma ook ons medisch programma uitgelegd. Speciaal aandachtspunt hierbij waren de medische missies die we organiseren samen met lokale dokters.…

Lees verder!

Politie spreekt waardering uit voor stichting Sparrow

Stichting Sparrow werkt sinds haar oprichting nauw samen met de politie van Oriental Mindoro. De politie is vaak aanwezig tijdens de medische outreaches van stichting Sparrow. Ook organiseren we verschillende activiteiten voor onze sponsorkinderen in samenwerking met de politie. Dit jaar bijvoorbeeld een cursus zelfverdediging om aan het zelfvertrouwen van de kinderen te werken en…

Lees verder!