Projecten

Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. Onze focus ligt op onderwijs. We vinden dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van status of rijkdom. Iedereen verdient een kans om een beroepsdiploma te halen. Een diploma waarmee je een grotere kans krijgt om een baan te vinden met een salaris boven de armoedegrens. We geven op maat gemaakte hulp om dit diploma te behalen. We werken in de krottenwijken in de Filipijnen.

Armoede

Armoede in de Filipijnen

In de Filipijnen leeft 16,7% van de bevolking onder de armoedegrens. Dit is 1 op de 6 mensen. Dit komt neer op 17,7 miljoen mensen. Een kleinere groep mensen, 5,2% van de bevolking, heeft ook niet genoeg om te voorzien in de basisbehoefte op het gebied van voedsel. Deze mensen hebben honger en zijn ondervoed. Dit zijn 5,5 miljoen mensen.

Stichting Sparrow werkt met de volgende definities op het gebied van armoede en armoedebestrijding.

Armoede

Geen adequate levensstijl

Het hebben van onvoldoende voedsel, inkomen en andere goederen om een adequate levensstijl te behouden, of om tot deze standaard te komen.

Kwetsbaar voor shocks

Het kwetsbaar zijn voor ‘shocks’ in je leefomgeving en het onvermogen om hiermee om te gaan of van te herstellen.

Zwakke positie

Het hebben van een zwakke positie waardoor men niet in staat is om bepaalde goederen of middelen te verkrijgen.

Armoedebestrijding

Empowerment

Toegang tot en controle over lokale middelen, publieke diensten, inspraak in lokaal beleid, et cetera.

Security

Het reduceren van de kwetsbaarheid in de leefomgeving van de armen en het verbeteren van de mogelijkheid om met ‘shocks’ om te gaan.

Opportunity

Toegang tot inkomsten genererende activiteiten, onderwijs, gezondheid en andere factoren die van directe invloed zijn op het welzijn van de mens.

Voor stichting Sparrow is armoedebestrijding niet alleen het verbeteren van de armoedesituatie, maar ook het voorkomen dat de situatie erger wordt en het draaglijker maken van de huidige situatie.

Maak onze projecten mogelijk

Via bovenstaande knoppen kunt u snel doneren via IDEAL. Wilt u aan een specifiek project doneren of een bericht bij uw donatie schrijven vul dan onderstaand formulier in. U wordt dan als u op de knop ‘Doneer’ klikt, net als bij de bovenstaande knoppen, doorgestuurd naar de veilige betaalomgeving van uw eigen bank om met IDEAL te doneren. Als u ons structureel wilt ondersteunen kunt u hieronder ook kiezen om maandelijks te geven. Wij sturen u dan per post een al ingevuld machtigingsformulier toe wat u alleen nog maar hoeft te ondertekenen.