Stuur een brief naar jouw kerk

Kerken en diaconieën organiseren regelmatig collectes voor goede doelen. Ook de kinderen sparen vaak tijdens hun eigen dienst of kindernevendienst voor een goed doel. Stichting Sparrow voert projecten uit die dicht bij de kerk staan. De bron en motivatie van ons werk is ons geloof in Jezus Christus. Voor kerken kan stichting Sparrow dus een aansprekend goed doel zijn.

Onze ervaring is dat kerken het fijn vinden als een gemeentelid uit eigen kerk een goed doel aandraagt. Jij zou ons dus kunnen helpen door stichting Sparrow aan te dragen als goed doel voor de collecte of als spaaractie voor de kinderen binnen jouw gemeente. Dit kan door iemand van de diaconie, oudsten of leiding van het kinderwerk aan te spreken of door een brief te schrijven. Vind je het moeilijk om een brief te schrijven dan helpen we je hier graag mee.

We hebben voor kindernevendiensten, jeugdclubs, catechisaties en jeugddiensten leuke en aansprekende programma’s ontwikkeld die we graag bij jouw in de kerk willen geven. Ook komen we graag voor een collecte in de kerkdienst iets vertellen over onze stichting en onze projecten. We stemmen graag onze plannen af met de kerken die ons willen ondersteunen. Wij vinden veel dingen leuk om te doen!

Kindernevendienst 1 | stichting Sparrow
Kindernevendienst 3 | stichting Sparrow
Kindernevendienst 2 | stichting Sparrow
Kindernevendienst 4 | stichting Sparrow

Contact