Stichting Sparrow verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit doen we zorgvuldig. We vinden de privacy van mensen hier in Nederland maar ook van de mensen in de Filipijnen belangrijk. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

– de door donateurs, relaties, medewerkers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie;
– data verkregen naar aanleiding van een bezoek aan en gebruik van onze website;
– data verkregen naar aanleiding van deelname aan door stichting Sparrow georganiseerde evenementen of andere fondsenwervende activiteiten.

 

Verwerking van uw gegevens

Stichting Sparrow houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen, bedrijven of instellingen die stichting Sparrow financieel ondersteunen, die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief, die een bijeenkomst of evenement van stichting Sparrow hebben bezocht, die gegevens hebben achtergelaten op de websites van stichting Sparrow (stichtingsparrow.nl en sparrowfoundation.nl), die een product of dienst hebben afgenomen of geleverd hebben, die medewerker, vrijwilliger of lid van de Raad van Toezicht zijn.

Stichting Sparrow is een organisatie die in de Filipijnen werkt met mensen die onder de armoedegrens leven. Het doel van onze projecten is om de levensstandaard van deze mensen te verhogen. We richten ons daarbij vooral op de thema’s onderwijs en gezondheid. In Nederland wil stichting Sparrow mensen bewust maken van armoede en de rol die wij hierin kunnen spelen. Stichting Sparrow roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan onze doelstelling.

Het werk van stichting Sparrow wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs, kerken, scholen en bedrijven. Stichting Sparrow verzamelt persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan een overeenkomst (persoonlijke student sponsoring, terugkerende donaties) en het voeren van een donateursadministratie. Ook verzamelen we persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering van stichting Sparrow, voor intern onderzoek om onze communicatie en uitingen te verbeteren en om te voldoen aan onze wettelijke plicht.

Met alle relaties wil stichting Sparrow een relatie opbouwen, daarom maken we notities van correspondenties die stichting Sparrow heeft met relaties. Hierdoor kunnen we de geschiedenis van correspondenties die stichting Sparrow heeft met haar relaties nalezen. Dit zorgt dat de vele contacten die stichting Sparrow heeft toch persoonlijk blijven en dat correspondentie niet herhaald hoeft te worden.

Stichting Sparrow verzamelt persoonsgegevens via de website, bij het aanmelden voor een nieuwsbrief, bijeenkomst of actie, of bij aanmelding als donateur, medewerker of vrijwilliger.

Stichting Sparrow heeft een ANBI-status.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Stichting Sparrow bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan stichting Sparrow (tijdens kantooruren, telefoonnummer: 06 37 4550 37) of per e-mail (e-mailadres: info@stichtingsparrow.nl).

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting Sparrow is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan stichting Sparrow, Kuzemerweg 24, 9821 TB Oldekerk.

 

E-mail

Wanneer u uw e-mailadres aan stichting Sparrow hebt verstrekt, als abonnee voor de nieuwsbrief, als donateur of als informatieaanvrager, wordt u per e-mail geïnformeerd. U wordt op de hoogte gehouden van ons werk, behaalde resultaten en u wordt verzocht om ons financieel te steunen.

Stichting Sparrow maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of de links in onze e-mail worden aangeklikt. Op deze wijze kan stichting Sparrow haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief, per telefoon (tijdens kantooruren, telefoonnummer: 06 37 4550 37) of per e-mail (e-mailadres: info@stichtingsparrow.nl).

 

Cookies

Google Analytics

Om te bepalen welke onderdelen van de websites van stichting Sparrow het meest interessant zijn voor onze bezoekers maken we gebruik van Google Analytics. We meten via dit kanaal hoeveel bezoekers er dagelijks op onze websites komen, waar bezoekers op klikken en welke pagina’s het beste bekeken worden. Met deze informatie kunnen wij onze websites verbeteren en vernieuwen. De statistieken uit Google Analytics worden niet herleid naar personen. De mogelijkheid van Google om informatie die door Google Analytics wordt verzameld over uw bezoeken aan deze sites te gebruiken en te delen, is beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij terugkerende bezoeken aan deze sites herkent door cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

YouTube
Stichting Sparrow maakt op deze website gebruik van video’s die afkomstig zijn van YouTube. Wanneer je de pagina met een YouTube video opent plaatst YouTube cookies op uw website of mobiele apparaat. Lees hier meer over het cookiebeleid van YouTube.

 

Beveiliging

Stichting Sparrow heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid

Stichting Sparrow houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 

Stichting Sparrow

Kuzemerweg 24, 9821 TB Oldekerk

Telefoonnummer: 06 37 4550 37

E-mailadres: info@stichtingsparrow.nl

 

Privacybeleid Stichting Sparrow, versie:  mei 2018.