Sponsorloop

Organiseer met jouw school een sponsorloop voor de sponsorkinderen van stichting Sparrow.

Waarom een sponsorloop voor stichting Sparrow?

Wij geloven net als jullie dat ieder kind goed onderwijs verdient. Dat ieder kind een kans moet krijgen om zijn talenten te ontwikkelen, om een toekomst op te bouwen. Onze sponsorkinderen hebben vaak een achtergrond waardoor ze dit allemaal niet kunnen. Dat komt door de armoede waarin ze opgroeien, maar ook vaak door de leefomgeving, de familiesituatie, de grote klassen op school, etc. Ze hebben een achterstand op hun leeftijdgenootjes die het beter hebben getroffen.

Stichting Sparrow geeft deze kinderen een kans. We geven ze financieel de mogelijkheid om naar school te gaan en daarnaast geven we ze de extra begeleiding die ze nodig hebben. We hebben een studiehuis opgezet waar ze hun huiswerk kunnen maken, waar allerlei studiefaciliteiten zijn. Er zijn leerkrachten die hen helpen als ze vragen hebben en die extra bijles geven als ze in bepaalde vakken meer ondersteuning nodig hebben. We hebben maatschappelijk werkers in dienst die de kinderen helpen als er problemen thuis of op school zijn. We organiseren leuke en leerzame activiteiten. We vieren de verjaardagen en we vieren kerst omdat je jeugd ook leuk mag zijn.

Een sponsorloop maakt het werk van stichting Sparrow mogelijk.

Wat doet stichting Sparrow met de opbrengst van een sponsorloop

Het kost stichting Sparrow gemiddeld 300 euro per jaar om een kind naar school te brengen. En nog eens 300 euro per jaar om elk kind op maat gemaakte studiebegeleiding te geven en om de verschillende activiteiten en workshops voor hen te organiseren. Elk jaar organiseren verschillende scholen door heel Nederland sponsorlopen om het werk van stichting Sparrow te ondersteunen. Met deze steun kunnen wij kinderen toegang tot goed onderwijs geven en een kans op een mooiere toekomst. Vaak koppelen we de school die de sponsorloop organiseert aan een specifiek sponsorkind. We proberen een connectie te maken tussen de school en het sponsorkind door video’s en door een live videoverbinding op school te maken. Sommige scholen kiezen voor een materiële bestemming, zoals computers of boeken voor het studiehuis.

Succes video's gemaakt door onze sponsorkinderen

Onze sponsorkinderen maken voor iedere school een persoonlijke video om de leerlingen succes te wensen met de sponsorloop.

Videobellen met de Filipijnen

Het is mogelijk om met de school live te videobellen met de sponsorkinderen op de Filipijnen. Leerlingen en sponsorkinderen stellen elkaar vragen over het leven en het naar school gaan op de Filipijnen en in Nederland. Op deze manier gaat het doel van de sponsorloop nog meer leven.

Jhoana over videobellen met CBS de Hoekstien

Ik ben blij dat ik met de leerlingen van de Hoekstien kon bellen. Ik vond het leuk om hun vragen te beantwoorden en te vertellen over mezelf. Ik voel mij er speciaal door. Ik ga nog meer mijn best doen op school, want nu weet ik dat er mensen zijn die mij willen helpen.

Jhoana

CBS de Hoekstien organiseerde met Koningsdag een sponsorloop voor Jhoana en had contact met haar via een videoverbinding

CBS de Hoekstien staat in de krant met haar sponsorloop

CBS de Hoekstien staat in de krant met haar sponsorloop

Ook een sponsorloop organiseren? Neem vrijblijvend contact met ons op.