Over stichting Sparrow

Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. We geven praktische en structurele hulp aan mensen om uit de armoede te komen en hun levensstandaard te verhogen. We richten ons daarbij vooral op de thema’s onderwijs en gezondheid.

Stichting Sparrow werkt vanuit een christelijke overtuiging. Ons geloof in Jezus Christus, de Zoon van God die voor onze zonden is gestorven, is de drijfveer van ons werk. Stichting Sparrow geeft hulp aan mensen ongeacht religieuze, politieke of etnische achtergrond.

Organisatiestructuur

Sparrow bestaat uit twee organisaties: een Nederlandse en een Filipijnse organisatie. In Nederland staan we geregistreerd als stichting Sparrow bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01146098. In de Filipijnen staan we ingeschreven bij de Filipijnse Kamer van Koophandel onder de naam Sparrow Christian Ministries, Inc. met Sec registratienummer CN201804912. Op papier zijn we twee losstaande organisaties, in de praktijk werken we als één organisatie met hetzelfde doel.

Raad van Toezicht

Stichting Sparrow heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie op de directie. Zij kijkt of het beleid aansluit bij de doelstellingen van Sparrow, of er een financieel verantwoordelijk beleid wordt uitgevoerd en zij keurt strategische beslissingen. De Raad van Toezicht is gevestigd in Nederland en bestaat uit:

Dhr. ir. J. Kroes, voorzitter

Mevr. ir. M. Lorier – van Bottenburg, secretaris

Dhr. ir. R. de Wolf, penningmeester

Directie

De dagelijkse leiding van stichting Sparrow wordt verzorgd door de directie: Remco en Ellie Pijper. Zij hebben de stichting opgericht vanuit de Filipijnen waar zij zeven jaar gewoond hebben. Hun drie oudste kinderen zijn in de Filipijnen geboren. In de Filipijnen is Jamelyn Caiga aangesteld als National Director Philippines.

Remco Pijper heeft Biologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit, waar hij afgestudeerd is op de rol van tropische bossen bij armoedebestrijding. Voor zijn functie als General Director bij stichting Sparrow was hij lobbyist voor een Nederlandse NGO en eindverantwoordelijk voor de lobby naar het Nederlands en Europees Parlement.

Ellie Pijper is verpleegkundige. Voor haar functie als Managing Director bij stichting Sparrow was zij Nursery Supervisor in een Filipijns kindertehuis voor ondervoede kinderen.

Jamelyn Caiga geeft leiding aan de uitvoering van de projecten in de Filipijnen. Jaimelyn heeft Hotel- en Restaurantmanagement gestudeerd en werkte voor haar functie als National Director Philippines bij stichting Sparrow als vestigingsmanager bij een Filipijns fastfoodrestaurant.

Contact