Over stichting Sparrow

Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. Onze focus ligt op onderwijs. We vinden dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van status of rijkdom. Iedereen verdient een kans om een beroepsdiploma te halen. Een diploma waarmee je een grotere kans krijgt om een baan te vinden met een salaris boven de armoedegrens. We geven op maat gemaakte hulp om dit diploma te behalen. We werken in de krottenwijken in de Filipijnen.

Wij nemen kinderen op in ons onderwijsprogramma die zonder hulp geen onderwijs zouden volgen. We hebben een holistische aanpak. Dat wil zeggen dat we kijken naar alle factoren die van invloed zijn op het onderwijs van het kind. We kijken naast de cognitieve aspecten van leren ook naar het fysieke, persoonlijke, sociale en emotionele welzijn van het kind. De projecten die we als stichting Sparrow naast het onderwijsproject uitvoeren komen voort uit deze holistische aanpak. Zo hebben we een medisch fonds en een noodfonds opgericht, en geeft onze maatschappelijk werker seminars over allerlei onderwerpen voor ouders en sponsorkinderen. In Nederland werkt stichting Sparrow aan bewustwording van armoede en onrecht, en vertellen we hoe hier in de Bijbel over gesproken wordt.

Organisatiestructuur

Sparrow bestaat uit twee organisaties: een Nederlandse en een Filipijnse organisatie. In Nederland staan we geregistreerd als stichting Sparrow bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01146098. In de Filipijnen staan we ingeschreven bij de Filipijnse Kamer van Koophandel onder de naam Sparrow Christian Ministries, Inc. met Sec registratienummer CN201804912. Op papier zijn we twee losstaande organisaties, in de praktijk werken we als één organisatie met hetzelfde doel.

Raad van Toezicht

Stichting Sparrow heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie op de directie. Zij kijkt of het beleid aansluit bij de doelstellingen van Sparrow, of er een financieel verantwoordelijk beleid wordt uitgevoerd en zij keurt strategische beslissingen. De Raad van Toezicht is gevestigd in Nederland en bestaat uit:

Dhr. ir. J. Kroes, voorzitter

Mevr. ir. M. Lorier – van Bottenburg, secretaris

Dhr. ir. R. de Wolf, penningmeester

Directie

De dagelijkse leiding van stichting Sparrow wordt verzorgd door de directie: Remco en Ellie Pijper. Zij hebben de stichting opgericht vanuit de Filipijnen waar zij zeven jaar gewoond hebben. Hun drie oudste kinderen zijn in de Filipijnen geboren. In de Filipijnen is Jamelyn Caiga aangesteld als National Director Philippines.

Remco Pijper heeft Biologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit, waar hij afgestudeerd is op de rol van tropische bossen bij armoedebestrijding. Voor zijn functie als General Director bij stichting Sparrow was hij lobbyist voor een Nederlandse NGO en eindverantwoordelijk voor de lobby naar het Nederlands en Europees Parlement.

Ellie Pijper is verpleegkundige. Voor haar functie als Managing Director bij stichting Sparrow was zij Nursery Supervisor in een Filipijns kindertehuis voor ondervoede kinderen.

Jamelyn Caiga geeft leiding aan de uitvoering van de projecten in de Filipijnen. Jaimelyn heeft Hotel- en Restaurantmanagement gestudeerd en werkte voor haar functie als National Director Philippines bij stichting Sparrow als vestigingsmanager bij een Filipijns fastfoodrestaurant.

Contact