Persoonlijke sponsoring

Bij stichting Sparrow is het mogelijk om een student persoonlijk te sponsoren. Door persoonlijke sponsoring kunnen wij meer studenten in ons sponsorprogramma opnemen.

Sponsoring

Informatie

We sturen elk jaar een update over hoe het met de sponsorstudent gaat op school.

Contact

Het is mogelijk om gedurende het hele jaar contact te onderhouden met de sponsorstudent door het schrijven van brieven of het sturen van foto’s of video’s.

Kosten

Het sponsoren van een student kost € 25,- per maand. Met dit bedrag wordt het schoolgeld betaald, plus uniform, schoenen, reiskosten en alle bijkomende verplichte kosten. De student wordt intensief begeleid en hij/ zij mag gebruik maken van alle faciliteiten in ons studiehuis. Daarnaast hebben de student en zijn familie toegang tot medische zorg via ons Medisch Fonds.
Vanessa 2 stichting Sparrow

Studenten

Voor onderstaande studenten zoeken wij nog een persoonlijke sponsor. Op ons YouTube kanaal ziet u alle studenten die nog op een sponsor wachten.

Ik wil sponsor worden

Vul hieronder jouw gegevens in

  • Prijs: 25,00 €
    Bedankt voor uw keuze om maandelijks te geven. Door uw maandelijkse gift kunnen wij relaties aangaan met de mensen om samen met hen een weg uit de armoede te vinden. Om wettelijk maandelijks te mogen incasseren hebben we uw handtekening nodig. Wij sturen u binnenkort een machtigingsformulier toe. Dit machtigingscontract kunt u weer stopzetten door ons een e-mail te sturen. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze altijd zelf via uw bank laten terugboeken.
  • Vul hier de naam van de student in die u graag zou willen sponsoren.