Leren formulieren invullen

Veel ouders van onze sponsorkinderen hebben geen of nauwelijks onderwijs genoten. Dit zorgt ervoor dat zij niet altijd goed mee kunnen doen in de maatschappij. Een voorbeeld van een probleem dat ontstaat door het niet hebben gevolgd van onderwijs is het fout invullen van formulieren bij officiële instanties. Door het verkeerd invullen of door het…